Medyczny Szprzęt i Aparatura Medyczna

Sprzęt i aparatura medycznaELMEDICA                       "Ludzkie zdrowie- nasza pasja..." 

Sprzęt Medyczny


Sprzęt Medyczny naszego sklepu

 
M-TRACE 1
   Aparat ekg ECG600G

 
Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Medisave (Sprzedawca) gwarantuje, że dołożą wszelkich starań, aby zapewnić jakość materiałów i wykonania. W przypadku jakiejkolwiek wady powstałej w ciągu 12 miesięcy lub innego okresu określonego w ogólnym opisie towarów, od daty dostawy do Kupującego, lub w inny sposób uzgodniony w piśmie, Sprzedawca naprawi lub wymieni wadliwe towary , jeśli jest to wymagane, pod warunkiem że:
są one zwracaną kauką płaconą na rzecz Sprzedawcy; i
udowodniono Sprzedawcy, że wada wynika z gorszej jakości wykonania lub materiału.
Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem lub wynikających ze zużycia i dotyczy wyłącznie Towaru zakupionego bezpośrednio od Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek wady Towaru lub za utratę lub uszkodzenie Towarów lub zaistniałe przez Towary, ilekroć się pojawią, z wyjątkiem przypadków, w których Sprzedawca wyraźnie zaakceptował odpowiedzialność na tych warunkach. Wszelkie inne warunki, gwarancje lub inne warunki dotyczące Towarów, wyraźnych lub domniemanych, ustawowych, powszechnych lub innych, są niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnych okolicznościach (innych niż śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie sprzedającego) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za straty o charakterze czysto ekonomicznym lub za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju.
Sprzedawca nie zobowiązuje się zapłacić za naprawę wadliwych materiałów lub towarów poniesionych przez Sprzedawcę bez uprzedniej pisemnej zgody.
Polityka prywatności i pliki cookie 

Aparat EKG CMS300GAparat EKG CMS300G posiada 3.5" kolorowy wyświetlacz monitorujący ciągły zapis fal EKG, pozwala na sprawdzenie fal na ekranie monitoraao  pozwala zaoszczędzić papier oraz zaobserwować błędy w podłączeniu ssawek. Dzięki  12 kanałowym pomiarze, cyfrowym procesorze sygnałowym aparat 300G otrzymuje wyższej jakości wykresy EKG wykorzystując przy tym filtry AC, EMG oraz filtru bazowego. Aparat umożliwia jednoczesne wyświetlanie 3/6/12 kanałów EKG, stan druku, czułość, szybkość i filtr. Szeroki zakres form druku z głównego panelu. Aparat posiada funkcje auto-analizy i auto-interpretacji na końcu pomiaru. Wbudowana bateria litowo-polimerowa umożliwia wykonanie 150 badań. Pamięć aparatu umożliwia zapis ponad 1000 przypadków, ułatwiając lekarzowi przywołanie badania.